Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Kiểm địnhKTL cơ bản

Kiểm định Fisher Exact – Monte Carlo

I. GIỚI THIỆU VỀ KIỂM ĐỊNH FISHER EXACT

Kiểm định Fisher Exact tương tự với kiểm định chi bình phương nhưng sẽ cho kết quả chính xác hơn trong trường hợp mẫu nhỏ (từ 20 mẫu trở xuống) hoặc một trong các ô trong bảng Crosstabs có tần suất kì vọng nhỏ hơn 5. SPSS sẽ tự động tính toán giá trị kiểm định Fisher Exact, bên cạnh giá trị kiểm định chi bình phương đối với bảng 2×2. Vì thế, thực hiện kiểm định Fisher Exact ở bảng 2×2 chúng ta không cần bấm (thiết lập) nút Exact. Nếu có một bảng lớn hơn (chẳng hạn, 2×5) nhưng cở mẫu nhỏ hoặc có tần suất kì vọng của ít nhất 1 ô trong Crosstabs nhỏ hơn 5 thì khi đó chúng ta cần thiết lập kiểm định Fisher Exact cho nút Exact.

Kiểm định Fisher Exact bổ sung thêm 2 kỹ thuật để tính toán mức ý nghĩa thống kê thông qua Crosstabs và các kiểm định phi tham số (Nonparametric Tests procedures). Hai kỹ thuật này là ExactMonte Carlo sẽ cho một kết quả chính xác hơn khi dữ liệu không thỏa mãn các giả định (chẳng hạn, giả định về tần suất kì vọng của mỗi ô phải trên 5 trong kiểm định chi bình phương).

  1. Nếu chọn kỹ thuật Monte Carlo thì bạn cần nhập một giá trị độ tin cậy và xác định số mẫu được sử dụng trong tính toán xấp xỉ Monte Carlo. Monte Carlo sẽ cho kết quả nhanh hơn so với kỹ thuật exact.
  2. Nếu chọn kỹ thuật Exact thì bạn cần xác định thời gian tối đa cho mỗi phép tính toán kiểm định. Nếu thời gian này trên 30 phút thì sử dụng Monte Carlo sẽ là một lựa chọn phù hợp.

Xem thêm trang 2 sẽ trình bày phần minh họa thực hiện kiểm định Fisher Exact và trang 3 sẽ hướng dẫn đọc kết quả phân tích.

1 2 3Next page
Back to top button