Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Lựa chọn & kiểm định mô hình SUR

1. Giới thiệu về mô hình SUR Trong rất nhiều trường hợp, mô hình hệ phương trình nghiên cứu tồn tại mối quan hệ giữa các biểu thức. Nguyên nhân của sự tồn tại mối quan hệ giữa những biểu thức riêng rẽ này có thể được giải thích bởi các lý do sau: Thành phần sai số trong các biểu thức khác nhau có mối liên quan với nhau. Những yếu tố chung không quan sát được có ảnh hưởng đến các biến giải thích (độc lập) trong mô hình. Các tham số trong các biểu thức khác nhau có liên quan với nhau. Một hoặc một …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button