Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Ví dụ ứng dụng mô hình SUR trong Tài chính

Mô hình SUR (Seemingly Unrealted Regression Model) được sử dụng rộng rãi trong các mô hình kinh tế như ước lượng các hàm cầu đầu tư của các doanh nghiệp trong một ngành, ước lượng các hàm cầu tiêu dùng của các nhóm sản phẩm hình thành từ hành vi tối đa hóa hữu dụng, cũng như ước lượng các mối quan hệ đồng thời trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Bài viết tiếp theo sẽ trình bày một ví dụ minh họa việc sử dụng ước lượng SUR trong phân tích mối quan hệ giữa tính thanh khoản cổ phiếu, quản trị công ty và giá trị doanh nghiệp trên phần mềm Stata từ cách thực hiện đến kiểm định và lựa chọn mô hình theo lý thuyết trình bày tại Lựa chọn & kiểm định mô hình SUR

1. Vấn đề nghiên cứu

Việc tăng cường quản trị có vai trò rất quan trọng trong bất kì doanh nghiệp nào, nhất là đối với doanh nghiệp ở các quốc gia có nền kinh tế mới nổi (Wei L-X và cộng sự, 2012). Quản trị công ty tốt sẽ thúc đẩy năng lực hoạt động và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn bên ngoài, thu hút đầu tư, từ đó góp phần tích cực vào việc tăng cường giá trị doanh nghiệp. Ngoài ra, hầu hết các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng sự thay đổi trong các hoạt động quản trị công ty tại mỗi quốc gia có ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp, giúp cải thiện tính thanh khoản cổ phiếu (Jensen và Meckling 1976, Black và cộng sự 2005, Chen và cộng sự 2007). Các tác giả như Chung và cộng sự (2010), Tang và Wang (2011), Karmani và Ajina (2012) cho thấy mối tương quan dương giữa quản trị công ty và tính thanh khoản cổ phiếu ở các thị trường chứng khoán Mỹ, Trung Quốc và Pháp. Vì quản trị công ty cũng như tính thanh khoản của cổ phiếu được đánh giá dưới nhiều góc độ khác nhau, do đó với mong muốn tìm kiếm những bằng chứng về mối quan hệ giữa tính thanh khoản cổ phiếu với quản trị công ty và giá trị doanh nghiệp nhằm giúp cải thiện chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam thì việc nghiên cứu mối quan hệ giữa tính thanh khoản cổ phiếu, quản trị công ty và giá trị doanh nghiệp là cấp thiết, đặc biệt khi Việt Nam gia nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường thế giới.

Ý nghĩa của đề tài: (i) về mặt học thuật, đề tài này góp phần bổ sung thêm các bằng chứng thực nghiệm về sự ảnh hưởng của các yếu tố đến quản trị công ty như tỷ lệ ngày không có tỷ suất sinh lợi, quy mô công ty, đòn bẩy tài chính cũng như bổ sung vào kho tàng học thuật một mô hình thực nghiệm phù hợp tại Việt Nam liên quan đến chủ đề này; (ii) về mặt thực tiễn, kết quả đạt được của đề tài đưa ra gợi ý giúp các công ty Việt Nam có cơ sở nâng cao chất lượng quản trị, thực hiện quản trị công ty tốt hơn nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các công ty phi tài chính được niêm yết trên HSX và HNX trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014. Dữ liệu của 212 công ty trong mẫu được thu thập từ các báo cáo tài chính (đã được kiểm toán), báo cáo thường niên được công bố trên 2 sàn. Với mục tiêu là làm rõ mối quan hệ giữa tính thanh khoản của cổ phiếu, quản trị doanh nghiệp và giá trị công ty, đề tài đi sâu trả lời 2 câu hỏi sau (i) gia tăng tính thanh khoản của cổ phiếu có làm cải thiện quản trị công ty hay không? (ii) nâng cao hiệu quả quản trị công ty có mang lại giá trị doanh nghiệp cao hơn hay không?

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7Trang sau

Bài liên quan

Back to top button