Kiến thức Đầu tư

Bài 15: Mẫu hình Shark Attack – Cá mập tấn công

Hướng dẫn nhận diện và thiết lập giao dịch với mẫu hình Shark Attack

Sở dĩ gọi mẫu hình sắp được trình bày là Shark attack là bởi vì cá mập săn mồi thường phóng mình khỏi mặt nước, quan sát con mồi trước khi tấn công rồi nhanh chóng lặn vào trong nước. Nó dồn sức phóng khỏi mặt nước, nhưng khi tấn công nó lặn nhanh (siding back) xuống nước. “Lặn nhanh vào nước” trong giao dịch có nghĩa là đảo chiều. Các điểm sóng cao và các điểm sóng thấp trong trường hợp này có ý nghĩa là một chiếc bẫy. Giới thiệu mẫu hình Shark attack Khi tôi xem xét các biểu đồ trong ngày (intraday), biểu đồ …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button