Kiến thức Đầu tư

Bài 14: Mẫu hình Heisenberg 200 giá lên và giá xuống

Hướng dẫn xác định và áp dụng mẫu hình Heisenberg trong trading

Mẫu hình Heisenberg 200 được xây dựng dựa trên các vùng Fibzone hỗ trợ, Fibzone kháng cự, mẫu hình TSP và kết hợp thêm đường SMA 200. Giới thiệu mẫu hình Heisenberg 200 Đường trung bình giản đơn 200 ngày, SMA 200 là một đường trung bình dài hạn rất được quan tâm. Nó được sử dụng để xác định điểm mua/bán dài hạn. Khi giá vượt trên SMA 200 thì đó là tín hiệu mua, ngược lại giá cắt xuống SMA 200 thì lại cho biết tín hiệu bán. Với một sự quan tâm lớn từ SMA 200, tôi đã xây dựng một chiến lược sử dụng …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button