Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Kiến thức Đầu tư

Bài 12: Mẫu hình TSP Gartley giá lên và giá xuống

Nhận diện và minh họa áp dụng mẫu hình TSP Gartley

Sự khác nhau chính giữa  mẫu hình TSP tương đồng và  mẫu hìnhTSP Gartley là: (1) Một điểm sóng thấp tham chiếu, X, được bổ sung vào mẫu hình. Chúng ta xác định các điểm B và D từ điểm thấp nhất X này theo các tỉ lệ Fibonacci. Điểm B nên nằm trong khoảng thoái lui 0.382 và 0.618 của s . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button