Kiến thức Đầu tư

Bài 12: Mẫu hình TSP Gartley giá lên và giá xuống

Nhận diện và minh họa áp dụng mẫu hình TSP Gartley

Sự khác nhau chính giữa  mẫu hình TSP tương đồng và  mẫu hìnhTSP Gartley là: (1) Một điểm sóng thấp tham chiếu, X, được bổ sung vào mẫu hình. Chúng ta xác định các điểm B và D từ điểm thấp nhất X này theo các tỉ lệ Fibonacci. Điểm B nên nằm trong khoảng thoái lui 0.382 và 0.618 của sóng X:A. Điểm D nên nằm trong khoảng thoái lui 0.618 và 0.786 của sóng X:A. Thậm chí mạnh hơn, điểm D có thể nằm ở mức mở rộng 1.272 hoặc 1.618 của sóng B:C. (2) Độ dài sóng A:B không nhất thiết phải bằng sóng C:D, …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button