Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Kiến thức Đầu tư

Bài 13: Mẫu hình TSP Bướm – Butterfly TSP

Hướng dẫn cách xác định, thiết lập giao dịch

Mẫu hình TSP bướm là một dạng mẫu hình đảo chiều, có thể sử dụng trong khung thời gian nhỏ trong một xu hướng mạnh, gồm hai dạng mẫu hình giá lên và mẫu hình giá xuống. Giới thiệu mẫu hình TSP bướm Mẫu hình TSP bướm là một dạng mẫu hình TSP được khám phá bởi Gilmore và Larry. Sở dĩ được gọi là một mẫu hình TSP bướm vì nó là một biến thể của mẫu hình TSP với hình dạng con bươm bướm đang bay. Mẫu hình TSP bướm cho phép bạn tìm đáy và đỉnh đảo chiều trong các thị trường. Sự khác nhau …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button