Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Measurement model và Structural model trong mô hình SEM

Khi xử lý các mô hình liên quan đến nhiều tập biến và mối quan hệ giữa chúng, trong nhiều trường hợp các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng riêng rẻ các kỹ thuật thống kê như phân tích phương sai (ANOVA) hoặc hồi quy tuyến tính đa biến. Tuy nhiên, việc sử dụng các kỹ thuật thống kê này có thể dẫn đến đánh mất mối liên kết giữa các biểu thức. Thật vậy, mô hình phương trình cấu trúc (SEM) được phát triển để giải quyết vấn đề mất tính liên kết này. Mô hình SEM được xây dựng dựa trên sự kết hợp của một mô hình đo lường (a measurement model) và một mô hình cấu trúc (a structural model).
1. Mô hình đo lường (Measuremet model)
Một mô hình đo lường (Measurement model), như tên gọi của nó, liên quan đến việc đo lường và thu thập dữ liệu. Trong phương pháp phân tích nhân tố, hiệu quả về mặt đo lường của mô hình được đại diện bởi độ tin cậy, chẳng hạn Cronbach alpha. Nhà nghiên cứu cần đảm bảo mô hình đạt độ tin cậy cao và sai số đo lường thấp. Mối quan hệ giữa các biến ẩn (latent variables) được trích và các biến quan sát đo lường được thể hiện như hình bên dưới.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button