Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Measurement model và Structural model trong mô hình SEM

Khi xử lý các mô hình liên quan đến nhiều tập biến và mối quan hệ giữa chúng, trong nhiều trường hợp các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng riêng rẻ các kỹ thuật thống kê như phân tích phương sai (ANOVA) hoặc hồi quy tuyến tính đa biến. Tuy nhiên, việc sử dụng các kỹ thuật thống kê này có thể dẫn đến đánh mất mối liên kết giữa các biểu thức. Thật vậy, mô hình phương trình cấu trúc (SEM) được phát triển để giải quyết vấn đề mất tính liên kết này. Mô hình SEM được xây dựng dựa trên sự kết hợp của một …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button