Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Đánh giá độ phù hợp & tính hiệu quả của mô hình SEM

Trong kiểm định thang đo, phương pháp phân tích nhân tố khẳng định CFA trong phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) có nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp thống kê truyền thống như phương pháp hệ số tương quan, phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, phương pháp phương pháp đa khái niệm (MTMM[1]),… (Bagozzi & Foxall, 1996). Lý do là phương pháp CFA cho phép chúng ta kiểm định cấu trúc lý thuyết của các thang đo như mối quan hệ giữa một khái niệm nghiên cứu với các khái niệm khác mà không bị chệch do sai số đo lường (Steenkamp & Van Trijp, 1991). Trong kiểm định giả thuyết và mô hình nghiên cứu, mô hình phương trình cấu trúc (trong toàn bộ các bài viết chỉ đề cập đến cấu trúc tuyến tính) cũng có lợi thế hơn so với các phương pháp truyền thống như hồi quy tuyến tính đa biến vì nó có thể tính được sai số đo lường[2].  Ngoài ra, mô hình SEM cho phép chúng ta kết hợp được các khái niệm tiềm ẩn (nhân tố) với các khái niệm đo lường (biến quan sát) của chúng và có thể xem xét các khái niệm đo lường một cách độc lập hoặc kết hợp chung trong mô hình lý thuyết. Chính vì vậy, phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính được sử dụng rất phổ biến trong ngành tiếp thị trong những năm gần đây và thường được gọi là phương pháp phân tích thông tin thế hệ thứ 2 (Hulland & cộng sự, 1996).

Bên cạnh những ưu điểm trên, mô hình SEM cho phép chúng ta có thể đánh giá được độ phù hợp của mô hình, kiểm định giá trị hội tụ (convergent validity), giá trị phân biệt (discriminant validity) của thang đo mà không cần nhiều nghiên cứu như trong phương pháp MTMM. Bài viết này sẽ giới thiệu một số phương pháp nhắm đánh giá mức độ phù hợp của mô hình SEM; cũng như trình bày một số kiểm định về tính hiệu quả của mô hình.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Trang sau

Bài liên quan

Back to top button