KTL nâng cao

Đánh giá độ phù hợp & tính hiệu quả của mô hình SEM

Trong kiểm định thang đo, phương pháp phân tích nhân tố khẳng định CFA trong phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) có nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp thống kê truyền thống như phương pháp hệ số tương quan, phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, phương pháp phương pháp đa khái niệm (MTMM[1]),… (Bagozzi & Foxall, 1996). Lý do là phương pháp CFA cho phép chúng ta kiểm định cấu trúc lý thuyết của các thang đo như mối quan hệ giữa một khái niệm nghiên cứu với các khái niệm khác mà không bị chệch do sai số đo …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button