Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Minh họa thực hành RCT trên Stata

RCT là viết tắt của phương pháp thực nghiệm đối chứng ngẫu nhiên . Phương pháp RCT cho phép tính toán trực tiếp hiệu quả tác động trung trung (ATET hoặc ATE) từ các dữ liệu nghiên cứu. Bài viết này sẽ minh họa cách ước lượng (tính toán) các tác động trung bình này theo các phương pháp như ước lượng so sánh điều trị - kiểm soát (treatment–control comparison); ước lượng hàm kiểm soát (control function estimator); phương pháp so sánh trước - sau (before–after comparison); ước lượng khác biệt trong sự khác biệt (DID - difference-in-differences estimator) trên phần mềm Stata. Xem tiếp:

  • Minh họa thực hành phương pháp PSM trên Stata
  • Giới thiệu câu lệnh psmatch2 và teffects trên Stata

Dự án hỗ trợ việc làm quốc gia (NSW) của Mỹ được thực hiện vào những năm 1970 nhằm đánh giá tác động của chương trình huấn luyện nghề nghiệp lên thu nhập của người lao động. Các đối tượng tham gia được chọn ngẫu nhiên và phân thành 2 nhóm: nhóm nhận tham gia chương trình huấn luyện (gọi tắt là nhóm tham gia) và nhóm không tham gia (nhóm kiểm soát). Tác động của chương trình huấn luyện được đo lường bằng cách so sánh trực tiếp thu nhập sau khi kết thúc chương trình giữa 2 nhóm.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7Trang sau

Bài liên quan

Back to top button