KTL nâng cao

Minh họa thực hành RCT trên Stata

RCT là viết tắt của phương pháp thực nghiệm đối chứng ngẫu nhiên . Phương pháp RCT cho phép tính toán trực tiếp hiệu quả tác động trung trung (ATET hoặc ATE) từ các dữ liệu nghiên cứu. Bài viết này sẽ minh họa cách ước lượng (tính toán) các tác động trung bình này theo các phương pháp như ước lượng so sánh điều trị – kiểm soát (treatment–control comparison); ước lượng hàm kiểm soát (control function estimator); phương pháp so sánh trước – sau (before–after comparison); ước lượng khác biệt trong sự khác biệt (DID – difference-in-differences estimator) trên phần mềm Stata. Xem tiếp: Minh họa thực hành phương …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button