Minh họa ước lượng mô hình PTR trên Stata

Các mô hình ngưỡng được sử dụng rộng rãi trong kinh tế vĩ mô và phân tích tài chính để giải thích các mối quan hệ phi tuyến giữa các biến. Bên cạnh các mô hình tự hồi quy ngưỡng (Threshold AutoRegressive – TAR) của Tong (1983) sử dụng trong dữ liệu thời gian thì các mô hình hồi quy ngưỡng của Hansen (1999) hay mô hình hồi quy bảng chuyển tiếp nhẵn (PSTR) của Gonzalez và các cộng sự năm 2005 lại được sử dụng ngày càng phổ biến trong dữ dữ liệu bảng. Không giống như dữ liệu thời gian, việc ước lượng  và phân tích kết quả của mô hình hồi quy ngưỡng trong dữ liệu bảng thường rất phức tạp do tính không đồng nhất của các quan sát trong tập dữ liệu. Bài viết này sẽ minh họa cách ước lượng mô hình ngưỡng PTR của Hansen (1999).

Xem thêm: Giới thiệu mô hình hồi quy ngưỡng trên dữ liệu bảng- PTR

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Vietlod tạm ngừng đăng ký mới tài khoản Premium để phát triển các tính năng mới. Việc đăng ký sẽ bắt đầu trở lại từ ngày 15/07/2022. Các tài khoản cũ vẫn sử dụng bình thường.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button