Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Minh họa phương pháp ước lượng mô hình ARDL – EViews

Thông thường, một quy trình ước lượng mô hình ARDL trên EViews được thực hiện qua 8 bước cơ bản như sau:  Không có biến dừng ở sai phân bậc 2 hay I(2). Xây dựng một mô hình ECM không giới hạn. Đây sẽ là 1 dạng cụ thể của mô hình ARDL. Xác định cấu trúc độ trễ phù hợp cho mô hình ở bước 2. Đảm bảo rằng các sai số của mô hình là độc lập (không có sự tự tương quan). Đảm bảo rằng mô hình được ổn định động (dynamically stable). Thực hiện một kiểm định chặn (Bound Test) để xem liệu có …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button