KTL nâng cao

Mô hình SVAR và tiêu chí lựa chọn SVAR

Trong số các dạng mô hình SVAR thì AB – model là dạng tổng quát nhất so với K – model và C – model. Mỗi mô hình có một đặc điểm riêng phù hợp với các lý thuyết tiền nghiệm về mối quan hệ giữa các biến. Trong mỗi mô hình SVAR cũng có nhiều dạng mô hình cạnh tranh. Việc lựa chọn một mô hình phù hợp trong số các mô hình cạnh tranh này thường được đánh giá qua một trong hai tiêu chuẩn DO (tiêu chuẩn thứ tự ưu tiên) và tiêu chuẩn LDC (tiêu chuẩn ưu tiên tính hợp lí) được đề xuất …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button