Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Tổng quan về mô hình SVAR

Trừ khi ma trận phương sai - hiệp phương sai của phần dư (A) là ma trận đơn vị (mô hình VAR cơ sở/đơn giản nhất) nếu không thì các phần dư trong dạng rút gọn sẽ có tương quan với nhau. Khi các phần dư có tương quan với nhau thì sẽ làm lệch kết quả phân tích IRF. Do đó, để có kết quả phân tích IRF tin cậy và hiệu quả cần thiết phải biết (ước lượng được) các phần tử của ma trận A. Và khi thực hiện điều này nghĩa là bạn đang ước lượng mô hình SVAR.

Xét một hệ thống sơ khởi (premitive form) có dạng tổng quát là:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button