Hướng nghiên cứu

“Cặp đôi hoàn hảo” KTL vs PPNCKH

Hiện nay, kinh tế lượng và phương pháp nghiên cứu khoa học đang dần được giảng dạy phổ biến ở các chương trình đại học và sau đại học. Tuy nhiên hiệu quả học tập, đặc biệt là vận dụng vào các đề tài thực tế lại không cao. Thậm chí, rất nhiều sinh viên xem đây là một trong những môn “khó nuốt” nhất. Một số vấn đề khó khăn thường gặp có thể được liệt kê như sau: Công thức tính toán nhiều và phức tạp, lại quá thiên về thống kê toán học. Cách thức thực hiện mô hồ, không thực tế. Rắc rối trong …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button