Home | KTL cơ bản | Một số lưu ý về lệnh collpase
Một số lưu ý về lệnh collapse khi hồi quy
Một số lưu ý về lệnh collapse khi hồi quy

Một số lưu ý về lệnh collpase

Liên quan đến dữ liệu sau khi được gộp (collapsed) bằng câu lệnh collapse (sum) với các quan sát của biến có chứa missing. Điều này sẽ dẫn đến sự thiên chệch trong kết quả ước lượng. Bởi lệnh collapse (sum) và egen sum, hoặc rowsum sẽ chuyển các giá trị missing thành giá trị 0. Ngược lại collapse (mean) hoặc collapse (sd) sẽ trả về giá trị missing. Bài viết sau sẽ mô phỏng vấn đề này và cách khắc phục.

[embeddoc url=”https://www.vietlod.com/data/mot-so-luu-y-lenh-collapse.pdf” download=”none” viewer=”google” ]

Nguồn: https://github.com/matthieugomez/stata-pitfalls/wiki