Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Lựa chọn phép xoay nhân tố

Sau khi các nhân tố được trích, bước tiếp đến là giải thích các nhân tố trích được. Theo Hair và cộng sự (2014, tr.110) thì quy trình lặp ba bước sau: (i) ước lượng ma trận nhân tố, (ii) xoay nhân tố và (iii) giải thích nhân tố và mô tả lại mô hình sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho quá trình giải thích một cấu trúc nhân tố và lựa chọn một giải pháp nhân tố cuối cùng. Trong mỗi quá trình, có thể gặp phải một số vấn đề như xoay nhân tố (factor rotation), ý nghĩa thống kê của hệ số tải nhân tố (factor-loading significance) và giải thích nhân tố.

  • Ước lượng ma trận nhân tố: đầu tiên, giải pháp ma trận nhân tố không xoay ban đầu được tính toán, bao gồm các hệ số tải cho mỗi biến trên mỗi nhân tố. Hệ số tải nhân tố (factor loadings) của một biến là giá trị tương quan của biến đó với nhân tố tương ứng. Các hệ số tải nhân tố là các phương tiện giải thích vai trò của từng biến đóng góp vào việc xác định mỗi nhân tố.
  • Xoay nhân tố: Các giải pháp không xoay nhân tố có thể đạt được mục tiêu là rút gọn dữ liệu nhưng liệu có cung cấp thông tin để giải thích một cách phù hợp nhất các biến xem xét. Phần lớn các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng các giải pháp không xoay nhân tố sẽ không có sự giải thích hiệu quả. Trong phần lớn các trường hợp, việc xoay nhân tố sẽ cải thiện khả năng giải thích bởi nó sẽ đơn giản hóa cấu trúc nhân tố. Vì vậy, bước tiếp theo là lựa chọn một phép xoay phù hợp để có các giải pháp nhân tố đơn giản và có ý nghĩa lý thuyết hơn. Trong hầu hết các trường hợp, việc xoay nhân tố sẽ cải thiện việc giải thích bằng cách giảm một số các vấn đề mơ hồ thường đi kèm với giải pháp không xoay nhân tố ban đầu.
  • Giải thích nhân tố và xác định lại mô hình: Bước cuối cùng là đánh giá các hệ số tải nhân tố cho mỗi biến để xác định vai trò và mức đóng góp của mỗi biến trong xác định cấu trúc nhân tố. Bước này có thể cần thiết phải tái xác định mô hình nhân tố do (i) loại biến, (ii) mong muốn thực hiện phương pháp xoay mới để giải thích, (iii) muốn trích số lượng nhân tố khác, hoặc (iv) thay đổi phương pháp trích khác.

Phần bên dưới sẽ trình bày về nội dung xoay nhân tố từ việc giới thiệu phép xoay đến việc lựa chọn một phép xoay phù hợp cho mỗi phương pháp phân tích.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button