Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Xử lý dữ liệu

Tải bộ dữ liệu chỉ số PCI 2005 – 2019

Với việc được định kì xây dựng hàng năm cho 63 tỉnh, bộ dữ liệu chỉ số PCI kết hợp với bộ dữ liệu các chỉ số vĩ mô của tổng cục thống kê trở nên cực kì hữu ích cho các nhà nghiên cứu trong các vấn đề về mối quan hệ đồng thời giữa tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, chất lượng đầu tư cũng như các vấn đề liên quan đến bất bình đẳng, nghèo đói với chất lượng chính phủ thông qua các chỉ tiêu về tính minh bạch, tham nhũng… của bộ dữ liệu chỉ số PCI.

Bộ dữ liệu chỉ số PCI (Provincial Competitiveness Index) là bộ dữ liệu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Bộ dữ liệu chỉ số PCI là một sản phẩm của sự hợp tác giưa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) độc lập xây dựng và thực hiện Chỉ số PCI với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Chỉ số PCI được xây dựng nhằm đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố của Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trong nước.

Tải bộ dữ liệu PCI 2005 - 2016

Chỉ số PCI được thực hiện 15 năm liên tiếp từ 2005[1] – 2019 đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp dân doanh về chất lượng điều hành kinh tế của 63 tỉnh, thành phố Việt Nam. Ngày nay, chỉ số PCI ngày càng được sử dụng rộng rãi và phù hợp cho nhiều đối tượng, chẳng hạn:

  • Doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm đến PCI như là công cụ hỗ trợ quan trọng để quyết định lựa chọn địa điểm và mở rộng sản xuất kinh doanh.
  • Lãnh đạo các địa phương sử dụng PCI làm thước đo thành công của các chương trình cải cách về điều hành kinh tế, cũng như xác định những kinh nghiệm, bài học thực tiễn tốt từ những nơi khác để áp dụng tại địa phương mình.
  • Các đại biểu dân cử và hiệp hội doanh nghiệp sử dụng PCI để giám sát hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh cấp địa phương.
  • Các nhà hoạch định chính sách trung ương tham khảo các chỉ tiêu của PCI làm tiêu chí đánh giá cho nhiều chính sách cải cách kinh tế.
  • Giới nghiên cứu, học giả từ khắp nơi trên thế giới khai thác bộ dữ liệu PCI cho các nghiên cứu, phân tích khoa học của mình.
1 2Next page
Back to top button