KTL nâng cao

Một số khái niệm cơ bản trong time series

Các thuật ngữ như tính dừng, bước ngẫu nhiên hoặc nghiệm đơn vị là những khái niệm cơ bản được sử dụng rất phổ biến khi đề cập đến các loại dữ liệu chuỗi thời gian. Ngoài ra, các khái niệm như toán tử trễ, ma trận đa thức trễ, nghiệm đặc trưng, hay định lí Wold thường được biết đến khi xây dựng hoặc mô tả các mô hình chuỗi thời gian. Làm quen với các thuật ngữ này sẽ giúp các bạn thuận lợi khi tiếp cận các mô hình chuỗi thời gian như VAR/VECM, SVAR, ARDL…  1. Toán tử trễ (L) L là toán tử …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button