Hay cần học

Một số tính năng nổi bật của Stata 15

So với các phiên bản trước, Stata 15 được xem là phiên bản đầy đủ và linh hoạt nhất. Một số tính năng nổi bật trên Stata 15 có thể kể đến như  có thể thực hiện ước lượng Bayes tương tự như việc ước lượng thông thường bằng cách đơn giản chỉ thêm tiền tố bayes: trước các câu lệnh ước lượng thông thường như regress, tobit, intreg… Cách ước lượng Bayes này hỗ trợ hơn 50 câu lệnh sẵn có trên Stata. Hoặc như liên quan đến biến nội sinh, Stata 15 xây dựng các mô hình mở rộng (ERMs) cho phép chúng ta linh hoạt giải quyết vấn đề biến nội sinh trong mô hình. Cụ thể, ERMs cho phép chúng ta ước lượng các biến nội sinh trong các mô hình hồi quy tuyến tính (lệnh eregress), hồi quy khoảng như Tobit (eintreg), các mô hình hồi quy Probit (eprobit) và Probit thứ tự (eoprobit).

Việc ước lượng các mô hình phân tích lớp ẩn như phân tích nhân tố, mô hình phương trình cấu trúc có thể được thực hiện dễ dàng qua câu lệnh gsem. Hay như Stata cho phép ước lượng mô hình cân bằng động ngẫu nhiên tổng quát (Dynamic Stochastic General Equilibrium – DGSE) – một mô hình dữ liệu thời gian được sử dụng ngày càng phổ biến trong kinh tế vĩ mô để mô tả cấu trúc của một nền kinh tế một cách dễ dàng qua câu lệnh dgse. Ngoài ra, Stata còn linh hoạt cho phép thực hiện các ước lượng phi tuyến, tự hồi quy không gian, các mô hình hỗn hợp…

Một tính năng hữu ích khác cũng có thể được kể đến là khả năng hỗ trợ xuất các kết quả ra các tập văn bản. Cụ thể, Stata 15 cho phép xuất các kết quả, cũng như tạo ra các tài liệu văn bản dưới định dạng trang web (html), Word hoặc PDF thông qua hỗ trợ Markdown. Bằng cách sử dụng các thẻ được định dạng sẵn dành cho Markdown, Stata cho phép bạn thực thi và lựa chọn cách hiển thị câu lệnh dưới dạng trang web.

  1. Mô hình hồi quy mở rộng (ERMs)

Biến nội sinh là vấn đề phổ biến trong các nghiên cứu thực nghiệm. Lí do là rất nhiều mô hình bị bỏ sót biến mà những biến này có tương quan với các biến trong mô hình. Tuy nhiên, việc giải quyết vấn đề biến nội sinh trong mô hình không phải luôn dễ dàng, nhất là trong các mô hình hồi quy Tobit, Probit. Stata 15 xây dựng các mô hình mở rộng, ERMs cho phép chúng ta linh hoạt giải quyết vấn đề biến nội sinh trong mô hình. Cụ thể, ERMs cho phép chúng ta ước lượng các biến nội sinh trong các mô hình hồi quy tuyến tính (lệnh eregress), hồi quy khoảng như Tobit (eintreg), các mô hình hồi quy Probit (eprobit) và Probit thứ tự (eoprobit). Các biến nội sinh ở đây có thể là biến nhị phân hoặc thứ tự chứ không giới hạn ở biến liên tục. Nó có thể tương tác với các biến ngoại sinh, nội sinh khác cũng như chính nó để tạo các biến bình phương, bậc 3…

Bên cạnh ước lượng các mô hình với biến nội sinh, chúng ta có thể sử dụng các mô hình hồi quy mở rộng giải quyết các vấn đề chọn mẫu (dữ liệu bị kiểm duyệt không ngẫu nhiên), hoặc ước lượng các mô hình đánh giá tác động trong các thực nghiệm không ngẫu nhiên.

Chi tiết: https://www.stata.com/new-in-stata/extended-regression-models/

1 2 3 4 5Next page
Back to top button