Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phân biệt CFA với EFA

Phân tích CFA được sử dụng được kiểm định tính hợp lí của các mô hình đo lường trong mô hình phương trình cấu trúc SEM. Giữa phân tích CFA và phân tích EFA có thể tương đồng ở một khía cạnh nào đó, tuy nhiên, ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Bài viết sau sẽ phân biệt sự khác nhau giữa phân tích CFA và EFA, cũng như minh họa một mô hình phân tích CFA thông qua một ví dụ cụ thể. CFA là gì? Nói một cách đơn giản thì phân tích CFA là một cách kiểm định cho biết các biến đo lường …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button