Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Xây dựng mô hình đo lường – CFA

Một lý thuyết đo lường được sử dụng để xác định cách các biến đo lường mô tả một tập các khái niệm. Các mối quan hệ chính liên kết các khái niệm với các biến (ước lượng các hệ số tải nhân tố) và giữa các khái niệm với nhau (sự tương quan giữa các khái niệm). Thông qua việc ước lượng của những mối quan hệ này, nhà nghiên cứu có thể tiến hành một đánh giá thực nghiệm cho lý thuyết đo lường đề xuất. Bài viết sau sẽ trình bày hai bước đầu tiên trong quy trình 6 bước SEM được sử dụng để đánh giá mô hình đo lường lý thuyết là định nghĩa các khái niệm riêng rẽ và phát triển mô hình đo lường tổng thể.

Bước 1: định nghĩa các khái niệm riêng rẽ

Quá trình bắt đầu bằng cách liệt kê các khái niệm có trong mô hình đo lường. Nếu nhà nghiên cứu có kinh nghiệm với việc đo lường một trong số các khái niệm này thì một số thang đo trước đây có thể được sử dụng lại. Khi một thang đo không có sẳn thì nhà nghiên cứu có lẽ phải xây dựng một thang đo mới. Quá trình xây dựng một thang đo mới bắt đầu từ việc chuyển các định nghĩa lý thuyết của khái niệm thành các biến đo lường cụ thể.

QUY TẮC KINH NGHIỆM 2:

ĐỊNH NGHĨA CÁC KHÁI NIỆM RIÊNG RẼ
(Hair và cộng sự, 2014 tr.606)

  • Tất cả các khái niệm phải cho thấy đầy đủ tính hợp lí, bất kể nó là thang đo mới hay thang từ các nghiên cứu trước.
  • Giá trị nội dung phải là ưu tiên quan trọng hàng đầu và được đánh giá cả mặt định lượng (ý kiến chuyên gia) lẫn mặt thực nghiệm (ví dụ, tính đơn hướng và giá trị hội tụ).
  • Một kiểm định sơ bộ được sử dụng để lọc các thang đo trước cho kiểm định xác nhận.

Bước 2: Phát triển mô hình đo lường tổng thể

Trong bước này, nhà nghiên cứu phải xem xét cẩn thận cách tất cả các khái niệm sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một mô hình đo lường tổng thể.

Tính đơn hướng (Unidimensionality)

Các phép đo đơn hướng có nghĩa là một tập biến quan sát có thể được giải thích bởi chỉ một khái niệm ẩn tương ứng. Tính đơn hướng trở nên cực kì quan trọng khi nhiều hơn hai khái niệm có liên quan. Trong trường hợp này, mỗi biến đo lường được giả định có liên hệ chỉ vói một khái niệm. Tất cả các tải chéo được giả định bằng 0 khi tồn tại khái niệm đơn hướng.

1 2 3Trang sau

Bài liên quan

Back to top button