KTL nâng cao

Một số ví dụ sử dụng mô hình SVAR

Mô hình SVAR được sử dụng khá phổ biến trong các nghiên cứu thực nghiệm đặc biệt là về cơ chế truyền dẫn các chính sách kinh tế vĩ mô đến nền kinh tế. Phần trình bày bên dưới sẽ giới thiệu một số ví dụ kinh điển về việc sử dụng mô hình SVAR trong nghiên cứu thực nghiệm nhằm giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc vận dụng SVAR trong nghiên cứu thực tế của mình. Nội dung trình bày gồm 3 phần từ phần giới thiệu về sử dụng các mô hình K, mô hình C đến việc áp đặt các ràng buộc dài …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button