Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Phương pháp phân tích phân tách – Stata

Hàm phân tách tuyến tính, chẳng hạn phân tích phân tách (discriminant analysis) được sử dụng để thực hiện một kiểm định đa biến về sự khác nhau giữa các nhóm. Ngoài ra, phân tích phân tích còn được sử dụng để xác định số nhóm tối thiểu cần thiết để mô tả các sự khác nhau này. Bài viết này sẽ minh họa thực hiện phân tích phân tách trên phần mềm Stata.

Xem thêm: giới thiệu phân tích phân tách để tìm hiểu về các giả định và ý nghĩa của phương pháp.

Chúng ta sẽ thực hiện phân tích phân tách qua một ví dụ điển hình của Fisher's (1936). Bài viết sử dụng dữ liệu thực hành là discriminant.dta

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button