Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phương pháp phân tích phân tách – Stata

Hàm phân tách tuyến tính, chẳng hạn phân tích phân tách (discriminant analysis) được sử dụng để thực hiện một kiểm định đa biến về sự khác nhau giữa các nhóm. Ngoài ra, phân tích phân tích còn được sử dụng để xác định số nhóm tối thiểu cần thiết để mô tả các sự khác nhau này. Bài viết này sẽ minh họa thực hiện phân tích phân tách trên phần mềm Stata. Xem thêm: giới thiệu phân tích phân tách để tìm hiểu về các giả định và ý nghĩa của phương pháp. Chúng ta sẽ thực hiện phân tích phân tách qua một ví dụ …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button