Home | KTL nâng cao | Phân tích hệ số tin cậy Cronbach anpha – Stata
Hệ số tin cậy Cronbach anpha
Hệ số tin cậy Cronbach anpha

Phân tích hệ số tin cậy Cronbach anpha – Stata

Hệ số tin cậy Cronbach anpha được sử dụng để kiểm tra độ tin cậy bên trong của thang đo. Nó cho biết mức độ tương quan giữa các biến trong mỗi nhóm (nhân tố). Giá trị của hệ số tin cậy anpha cao của phương pháp không có nghĩa tính chất nhất quán của thang đo đã được thỏa mãn. Chúng ta cần phải sử dụng các kỹ thuật phân tích khác, chẳng hạn, phân tích nhân tố khẳng định CFA để kiểm định tính nhất quán này. Bài viết sẽ minh họa cách thực hiện phân tích hệ số tin cậy Cronbach anpha, cùng với việc giải thích các thông số của kết quả trên phần mềm Stata.

Kết quả phân tích nhân tố khám phá trên Stata ở bài trước cho thấy chất lượng đội ngũ giảng viên có thể được đánh giá qua 2 nhân tố là uy tín - kiến thức và kỹ năng truyền đạt. Trong đó, nhân tố uy tín - kiến thức được tổng hợp từ 5 biến x1 - x5 và nhân tố kỹ năng truyền đạt được tổng hợp bởi 4 biến quan sát x6 - x9.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

2 bình luận

 1. Tác giả làm ơn cho tôi hỏi:
  1. Giới hạn các giá tri của số 6 Cột average interitem correlations? Các giá trị tôi tính với số liệu của tôi đều lớn hơn 1, như vậy có sai không, nếu có thì sai ở đâu?
  2. Giá trị của số 1 Giá trị hệ số tin cậy bên trong (Scale reliability coefficient) tối thiểu là bao nhiêu thì kết quả được chấp nhận.
  3. Theo tôi hiểu thì sau khi xoay nhân tố xong mới làm phân tích Hệ số tin cậy Cronbach anpha, hiểu như vậy có đúng không?
  4. Có phép kiểm định nào dùng để quyết định phương pháp xoay nhân tố không?
  Tôi xin cảm ơn.

  • Chào bạn,

   1. Cột average interitem correlations cho biết sự tương quan trung bình của các items với thang đo, do đó, giá trị tối đa của nó là 1. Trường hợp của bạn lớn hơn 1 có thể nằm ở thang đo (chẳng hạn như các biến có thang đo khác nhau, hoặc sai sót trong nhập liệu, cũng như lưu ý các giá trị missing trên Stata, tham khảo: https://www.vietlod.com/gia-tri-trong-stata).

   2. Giá trị tối thiểu của thang đo trong phân tích độ tin cậy Cronbach anpha bằng bao nhiêu là tùy thuộc vào đặc điểm nghiên cứu của bạn. Tuy nhiên, giá trị tối thiểu có thể chấp nhận là 0.6. Bạn có thể tham khảo bài: https://www.vietlod.com/he-so-tin-cay-cronbach-anpha-spss/2 để biết thêm ngưỡng giá trị anpha theo một số học giả.

   3. Việc xoay nhân tố chỉ nhằm mục đích làm đẹp kết quả, tạo điều kiện giải thích kết quả dễ dàng. Do vậy, bạn không cần thực hiện kiểm định gì để xoay nhân tố (hiện tại, tôi cũng không biết có kiểm định nào để kiểm tra việc xoay nhân tố này). Việc xoay nhân tố trước rồi kiểm tra độ tin cậy, câu hỏi này cũng tương tự câu hỏi phân tích EFA trước hay Cronbach anpha trước. Theo tôi, việc thực hiện cái nào trước cũng không quan trọng (vì cả 2 cùng có ý nghĩa là kiểm tra thang đo bên trong, mà chưa thực hiện kiểm tra khẳng định độ tin cậy chung của thang đo – CFA). Tuy nhiên, trong nghiên cứu bạn cần xây dựng thang đo sơ bộ trước (phân tích EFA rồi Cronbach anpha), sau đó mới thực hiện phân tích chính thức (EFA hay Cronbach anpha, cái nào trước cũng được).

   Với những ý kiến trên hi vọng có thể giải đáp được một số thắc mắc của bạn.

   Thân chào.