Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Phân tích hệ số tin cậy Cronbach anpha – Stata

Hệ số tin cậy Cronbach anpha được sử dụng để kiểm tra độ tin cậy bên trong của thang đo. Nó cho biết mức độ tương quan giữa các biến trong mỗi nhóm (nhân tố). Giá trị của hệ số tin cậy anpha cao của phương pháp không có nghĩa tính chất nhất quán của thang đo đã được thỏa mãn. Chúng ta cần phải sử dụng các kỹ thuật phân tích khác, chẳng hạn, phân tích nhân tố khẳng định CFA để kiểm định tính nhất quán này. Bài viết sẽ minh họa cách thực hiện phân tích hệ số tin cậy Cronbach anpha, cùng với việc giải thích các thông số của kết quả trên phần mềm Stata.

Kết quả phân tích nhân tố khám phá trên Stata ở bài trước cho thấy chất lượng đội ngũ giảng viên có thể được đánh giá qua 2 nhân tố là uy tín - kiến thức và kỹ năng truyền đạt. Trong đó, nhân tố uy tín - kiến thức được tổng hợp từ 5 biến x1 - x5 và nhân tố kỹ năng truyền đạt được tổng hợp bởi 4 biến quan sát x6 - x9.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button