Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL cơ bảnPhân tích hồi quy

Phát hiện khuyết tật của mô hình hồi quy

Tại sao phải phát hiện khuyết tật mô hình hồi quy?
Một mô hình chỉ có ý nghĩa giải thích khi các giả định của nó đã được thỏa mãn. Do vậy, trong nghiên cứu bạn cần phải kiểm tra các giả định trước khi diễn giải các kết quả của mô hình. Quá trình kiểm tra các giả định có thể được thực hiện thông qua việc "chẩn đoán" phát hiện khuyết tật có thể có của mô hình. Bài viết sau sẽ trình bày một số phương pháp (hoặc kiểm định) phổ biến và dễ dàng sử dụng để phát hiện khuyết tật này.

Ghi chú: bài viết không đi sâu vào phân tích từng loại khuyết tật, tham khảo thêm các bài viết tương ứng để hiểu rõ hơn về từng loại khuyết tật này.

Đa cộng tuyến (Collinearity)

Đa cộng tuyến nghĩa là hai hay nhiều biến giải thích trong biểu thức hồi quy có mối quan hệ tuyến tính với nhau. Nếu các biến có mối quan hệ tuyến tính thì các hệ số ước lượng và thống kê T sẽ không còn hợp lý.

Đa cộng tuyến giữa các biến luôn tồn tại và khuyết tật chỉ xảy ra nếu mức độ đa cộng tuyến đủ lớn để gây ra sự thiên chệch các kết quả ước lượng.

Một số cách kiểm tra vấn đề đa cộng tuyến như sau:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button