Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Phương pháp đánh giá tính hợp lí của thang đo

Thang đo được sử dụng khá nhiều trong nghiên cứu lâm sàng, khoa học giáo dục hoặc tâm lý học. Mục đích chính của việc xây dựng các thang đo là cố gắng xác định được các đặc điểm không quan sát được của các đối tượng. Để các kết quả phân tích được là hữu ích thì các phản hồi thu được từ bảng câu hỏi phải được xác thực; có nghĩa là, chúng phải đảm bảo các thuộc tính tâm lí như tính hợp lí (validity), độ tin cậy (reliability) và tính đặc hiệu (sensitivity). Stata có một công cụ hữu ích để đánh giá tính hợp lí của các thang đo trong bảng hỏi đó là câu lệnh validscale. Lệnh validscale ngoài việc kiểm tra tất cả thuộc tính quan trọng của thang đo, nó còn cho phép thực hiện tính toán các giá trị hệ số tin cậy Cronbach alpha, các phân tích nhân tố khẳng định - CFA cùng với các dấu hiệu cảnh báo quan trọng. Trong bài viết này, Vietlod sẽ giới thiệu lệnh validscale với các tính năng hấp dẫn trên trong việc đánh giá tính hợp lí của thang đo.
Sự cần thiết phải đánh giá tính hợp lí của thang đo trong bảng hỏi
Rất nhiều các khái niệm trong các lĩnh vực cần được đo lường, chẳng hạn kĩ năng của học sinh trong ngành giáo dục, tính cách hoặc hành vi của mỗi cá nhân trong khoa học xã hội & con người, cũng như các khái niệm về cảm nhận sức khỏe, chất lượng cuộc sống, sự đau đớn trong khoa học sức khỏe…

Thông thường những khái niệm này được đo lường bằng cách sử dụng một bảng hỏi gồm nhiều câu hỏi. Các bảng hỏi có thể là một chiều (unidimensional) chỉ đo lường một khái niệm hoặc đa chiều (multidimensional) đo lường nhiều khái niệm. Vì thế, có thể dẫn đến một hoặc nhiều cách có thể đo lường các khái niệm quan tâm.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button