Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Đánh giá tính hợp lí của thang đo

Giới thiệu câu lệnh validscale trên Stata

Thang đo được sử dụng khá nhiều trong nghiên cứu lâm sàng, khoa học giáo dục hoặc tâm lý học. Mục đích chính của việc xây dựng các thang đo là cố gắng xác định được các đặc điểm không quan sát được của các đối tượng. Để các kết quả phân tích được là hữu ích thì các phản hồi thu được từ bảng câu hỏi phải được xác thực; có nghĩa là, chúng phải đảm bảo các thuộc tính tâm lí như tính hợp lí (validity), độ tin cậy (reliability) và tính đặc hiệu (sensitivity). Stata có một công cụ hữu ích để đánh giá tính …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button