Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phương pháp phân tách Stepwise – SPSS

I. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH STEPWISE Phương pháp phân tách stepwise (Stepwise Discriminant Analysis) có ý nghĩa tương đồng với phân tích hồi quy đa biến stepwise ở chổ là cố gắng tìm ra một tập biến giải thích tốt nhất cho biến phụ thuộc. Trong phương pháp phân tách stepwise, biến độc lập có tương quan mạnh nhất với biến phụ thuộc sẽ được đưa vào mô hình trước và quá trình sẽ lặp lại đến khi không còn biến nào không còn biến nào có ý nghĩa thống kê ngoài mô hình. Đọc thêm: Lựa chọn mô hình – Stepwise vs BMA Phương pháp …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button