Phương pháp phân tách Stepwise – SPSS

I. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH STEPWISE

Phương pháp phân tách stepwise (Stepwise Discriminant Analysis) có ý nghĩa tương đồng với phân tích hồi quy đa biến stepwise ở chổ là cố gắng tìm ra một tập biến giải thích tốt nhất cho biến phụ thuộc. Trong phương pháp phân tách stepwise, biến độc lập có tương quan mạnh nhất với biến phụ thuộc sẽ được đưa vào mô hình trước và quá trình sẽ lặp lại đến khi không còn biến nào không còn biến nào có ý nghĩa thống kê ngoài mô hình.

Đọc thêm: Lựa chọn mô hình - Stepwise vs BMA
Phương pháp phân tách - Discriminant Analysis

Ví dụ minh họa:
Sử dụng đó là bộ dữ liệu Discriminant Analysis. Bộ dữ liệu bao gồm các biến về nhân khẩu học về tình trạng hút thuốc của người lao động. Biến smoke là biến phụ thuộc dạng nhị phân (1: không hút thuốc; 2: có hút thuốc). Các biến giải thích bao gồm tuổi (age), tiền công (earn), chỉ số lo lắng (anxiety), số ngày nghỉ bệnh (absence), số người ủng hộ (pro) và phản đối (cons) hút thuốc nơi làm việc. Mục đích của phân tích là xác định những biến (đặc điểm) nào được dùng để tách biệt giữa những người hút thuốc và không hút thuốc.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button