Đọc kết quả phương pháp phân tách – SPSS

Nội dung của bài viết hướng dẫn đọc kết quả của phương pháp phân tách là phần tiếp tục của bài Minh họa phương pháp phân tách trên SPSS

Kết quả phân tích thống kê

Trong phương pháp phân tách chúng ta cố gắng phân nhóm dựa vào sự tách biệt trong mỗi đối tượng. Vì vậy, đầu tiên chúng ta cần xem liệu có sự khác biệt thống kê giữa các nhóm hay không bằng cách sử dụng kết quả phân tích trung bình các nhóm và ANOVA. Bảng Group StatisticsTests of Equality of Group Means cho chúng ta thấy được điều này.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Next page

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button