Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Đọc kết quả phương pháp phân tách – SPSS

Nội dung của bài viết hướng dẫn đọc kết quả của phương pháp phân tách là phần tiếp tục của bài Minh họa phương pháp phân tách trên SPSS Kết quả phân tích thống kê Trong phương pháp phân tách chúng ta cố gắng phân nhóm dựa vào sự tách biệt trong mỗi đối tượng. Vì vậy, đầu tiên chúng ta cần xem liệu có sự khác biệt thống kê giữa các nhóm hay không bằng cách sử dụng kết quả phân tích trung bình các nhóm và ANOVA. Bảng Group Statistics và Tests of Equality of Group Means cho chúng ta thấy được điều này. – Có …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button