Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phương pháp phân tích cluster

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH CLUSTER Để chuyển dữ liệu thành thông tin, thành kiến thức thì chúng ta phải biết đơn giản hóa dữ liệu. Có 2 cách phổ biến để đơn giản hóa dữ liệu, đó là phân tích nhân tố(factor analysis) và phân tích cluster. Khác với phân tích nhân tố là gộp các biến (items) có liên quan thành các nhân tố (factor) thì ở phân tích Cluster là phân nhóm các đối tượng có liên quan vào một nhóm đại diện bởi một biến gọi là cluster. Phân tích Cluster sẽ có hiệu quả cao khi các đối tượng trong cùng một …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button