KTL nâng cao

Phân tích cluster thứ bậc – SPSS

I. NHẮC LẠI PHÂN TÍCH CLUSTER Phân tích cluster được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực từ vi mô như nghiên cứu hành vi xã hội, tâm lý, địa lý, kinh doanh… đến nghiên cứu vĩ mô ở cấp độ đầu tư của ngành chẳng hạn. Trong nghiên cứu Marketing, phân tích cluster giúp nhận diện các phân khúc thị trường, tìm hiểu hành vi khách hàng, nhận dạng các cơ hội cho sản phẩm mới hay lựa chọn thị trường để thử nghiệm các chiến lược khác nhau. Ba bài viết sau sẽ lần lượt hướng dẫn cách thực hiện phân tích cluster trên SPSS. Hướng …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button