Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Giới thiệu phương pháp phân tích nhân tố

Phân tích nhân tố được sử dụng để nhóm các biến có mối quan hệ với nhau thành những thành phần (hay còn gọi là nhân tố) đại diện tốt cho những biến này. Bài viết này giới thiệu sơ lược về phương pháp phân tích nhân tố, các giả thiết của phương pháp liên quan đến cỡ mẫu (quy tắc kinh nghiệm 1), mối tương quan giữa các biến (quy tắc kinh nghiệm 2) cũng như giới thiệu một số thuật ngữ quan trọng sử dụng trong phân tích nhân tố. Phân tích nhân tố là gì? Trong các kỹ thuật phân tích đa biến thì số …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button