Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Giới thiệu phương pháp phân tích nhân tố

Phân tích nhân tố được sử dụng để nhóm các biến có mối quan hệ với nhau thành những thành phần (hay còn gọi là nhân tố) đại diện tốt cho những biến này. Bài viết này giới thiệu sơ lược về phương pháp phân tích nhân tố, các giả thiết của phương pháp liên quan đến cỡ mẫu (quy tắc kinh nghiệm 1), mối tương quan giữa các biến (quy tắc kinh nghiệm 2) cũng như giới thiệu một số thuật ngữ quan trọng sử dụng trong phân tích nhân tố.

Phân tích nhân tố là gì?
Trong các kỹ thuật phân tích đa biến thì số biến là khá nhiều, có thể là vài biến đến hàng chục, hàng trăm, thậm chí vài ngàn biến. Như vậy, làm thế nào để mô tả và thể hiện hết tất cả những biến này. Hơn nữa, nếu chỉ phân tích vài biến thì các biến này có thể là tách biệt hoặc khác nhau. Khi số biến thêm vào càng nhiều thì sự trùng lặp giữa các biến càng nhiều hơn. Khi các biến có tương quan nhau thì cần thiết phải có cách quản lý những biến này. Một trong những cách phổ biến là nhóm các biến có tương quan cao lại với nhau, đặt tên cho nhóm và tạo ra một phép đo tổng hợp đại diện cho nhóm biến này.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button