Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Thang đo Guttman

Cùng với thang đo Likert, thang đo Thurstone thì thang đo Guttman là một trong ba thang đo đơn hướng được sử dụng phổ biến nhất.

Thang đo Guttman đôi khi còn gọi là thang đo tích lũy (cumalative scaling) hoặc phân tích tỉ lệ đồ (scalogram analysis). Bài viết sẽ giải thích cách xây dựng và quản trị một thang đo Guttman.

Giới thiệu thang đo Guttman
Mục đích của thang đo Guttman là xây dựng một khái niệm đơn hướng liên tục để đo lường. Điều này nghĩa là gì? Về cơ bản, chúng ta muốn một tập hợp các mục hỏi hoặc các phát biểu sao cho người trả lời nếu đồng ý với bất kỳ câu hỏi cụ thể nào trong danh sách thì cũng sẽ đồng ý với tất cả các câu hỏi trước đó. Một cách chính thức hơn, chúng ta muốn có thể dự đoán hoàn hảo các kết quả phản hồi nếu chỉ biết tổng số điểm của người trả lời cho mỗi mục hỏi.

Ví dụ, tưởng tượng rằng bạn có một thang đo tích lũy 10 mục hỏi, nếu điểm số người trả lời là 4 thì điều đó có nghĩa anh/chị ta đồng ý với 4 câu hỏi đầu tiên. Tương tự, nếu điểm của thang đo là 8 thì người đó đồng ý với 8 mục hỏi đầu tiên. Mục tiêu là tìm ra một tập các mục hỏi thỏa mãn hoàn hảo mô tả trên. Trong thực tế, hiếm khi chúng ta tìm được một tập mục hỏi như vậy, vì vậy, chúng ta sử dụng phân tích tỉ lệ đồ để xem xét mức độ gần giống nhất với tập các mục hỏi tương ứng với ý tưởng tích lũy này.

Quy trình 5 bước từ xây dựng đến quản trị thang đo Guttman như sau:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button