KTL nâng cao

Thang đo Guttman

Cùng với thang đo Likert, thang đo Thurstone thì thang đo Guttman là một trong ba thang đo đơn hướng được sử dụng phổ biến nhất. Thang đo Guttman đôi khi còn gọi là thang đo tích lũy (cumalative scaling) hoặc phân tích tỉ lệ đồ (scalogram analysis). Bài viết sẽ giải thích cách xây dựng và quản trị một thang đo Guttman. Giới thiệu thang đo Guttman Mục đích của thang đo Guttman là xây dựng một khái niệm đơn hướng liên tục để đo lường. Điều này nghĩa là gì? Về cơ bản, chúng ta muốn một tập hợp các mục hỏi hoặc các phát biểu …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button