KTL nâng cao

Hiện tượng phương sai thay đổi

Giả định sự đồng nhất phương sai của phần dư Trước khi tiến hành kiểm tra tính chất đồng nhất của phương sai phần dư chúng ta nhắc lại, các giả định quan trọng của ước lượng OLS: Linearity – Biến phụ thuộc là một hàm tuyến tính của các biến độc lập và thành phần sai số ngẫu nhiên. Normality – Thành phần sai số ngẫu nhiên phải có phân phối chuẩn. Điều này là cần thiết và quan trọng hơn cả tính phân phối chuẩn của biến phụ thuộc và biến độc lập. May mắn là, giả thuyết này thường được đảm bảo khi cở mẫu …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button