Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư – STATA

Đặt vấn đề về tính chất phân phối chuẩn của phần dư

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hồi quy tuyến tính đa biến yêu cầu các biến liên tục và phần dư phải có phân phối chuẩn. Đây là một giả định quan trọng, tuy nhiên, nhiều nhà thống kê học cho rằng tính chất phân phối chuẩn của phần dư mới là điều kiện quan trọng nhất. Tính chất phân phối chuẩn của phần dư là điều kiện để các giá trị mức ý nghĩa (p-value) trong các kiểm định thống kê như t-test, F-test có ý nghĩa.

Có 2 nhóm phương pháp thường được sử dụng để kiểm tra giả định phân phối chuẩn của phần dư, đó là phương pháp đồ thị và phương pháp kiểm định số học. Cả 2 phương pháp đều có những ưu, nhược điểm riêng và sự kết hợp giữa 2 phương pháp sẽ cho một sự giải thích rõ ràng và tin cậy hơn.

Bài viết này sẽ giới thiêu và minh họa một số phương pháp phổ biến được sử dụng để kiểm tra giả định về tính chất phân phối chuẩn của phần dư. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn áp dụng các phương pháp này để kiểm tra tính chất phân phối chuẩn của tất cả các biến liên tục khác.

Xem thêm: các khuyết tật của dữ liệu

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3Trang sau

Bài liên quan

Back to top button