Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Phương pháp sai biệt kép – DID

Sử dụng lệnh diff trên Stata

1. Giới thiệu phương pháp sai biệt kép Phương pháp khác biệt trong sự khác biệt (Difference in Differences) hay còn gọi là phương pháp sai biệt kép (DID) [World bank, 2010][1] ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu phân tích hiệu quả tác động của chính sách. Về cơ bản, phương pháp sai biệt kép so sánh các nhóm tác động và đối chứng dựa trên những khác biệt trong kết quả ở từng thời kỳ quan sát. Có nghĩa là, nếu có hai thời kỳ t = 0 trước chương trình và t = 1 sau triển khai chương trình và \(Y_i^T\), …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button