Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Kiến thức Đầu tư

Bài 10: Sử dụng chiến lược Triple Crown

Xác định điểm Long, điểm Short

Chiến lược Triple Crown là một chiến rất hiệu quả vì: (i) Rủi ro được xác định tương đối chặt, giảm thiểu rủi ro trong giao dịch. Khi chiến lược được kích hoạt, nó thực sự hoạt động và mang lại lợi nhuận đáng kể theo các điểm trailing stop. (ii) Việc tính toán là khá đơn giản, chỉ tính 4 mức thoái lui . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button