Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Kiến thức Đầu tư

Bài 10: Sử dụng chiến lược Triple Crown

Xác định điểm Long, điểm Short

Chiến lược Triple Crown là một chiến rất hiệu quả vì: (i) Rủi ro được xác định tương đối chặt, giảm thiểu rủi ro trong giao dịch. Khi chiến lược được kích hoạt, nó thực sự hoạt động và mang lại lợi nhuận đáng kể theo các điểm trailing stop. (ii) Việc tính toán là khá đơn giản, chỉ tính 4 mức thoái lui, cụ thể 2 mức 0.500 và 0.618 của sóng A:C, mức 0.786 của B:C và mức 1.272 của C:D. (iii) Có thể kết hợp TCZ với mẫu hình vai đầu vai, cốc tay cầm, tam giác để nhận diện các mẫu hình đảo chiều… …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button