Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Kiến thức Đầu tư

Bài 9: Chiến lược phản chiếu – Symmetry, ADX, DI

Giới thiệu và áp dụng chiến lược phản chiếu trong xác định điểm Long, Short

Sử dụng chiến lược phản chiếu trong sự kết hợp các chỉ số tương đồng (Symmetry), các chỉ số xu hướng (ADX, DI) vào Fibzone để xác định các điểm giao dịch (Long, Short) Các thành phần chiến lược phản chiếu Chiến lược phản chiếu (The Reflection Reversal Method) là một chiến lược cho phép kết hợp ba chỉ báo Symmetry, Average Directional Index (ADX), và Directional Indicator (DI) vào Fibzone. Chúng ta lần lượt tìm hiểu các chỉ báo qua các ví dụ bên dưới. Chỉ báo tương đồng (Symmetry) Chỉ báo Symmetry hay chỉ báo tương đồng cho thấy sự phản chiếu trong sự vận động. …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button