Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Sale!

Tác động của thu nhập và đô thị hóa đối với mẫu hình tiêu dùng thực phẩm của hộ gia đình

(5 customer reviews)

1.299.000 

Kết quả nghiên cứu cho thấy với sự gia tăng thu nhập, dân số và đô thị hóa nhanh chóng, các nước đang phát triển, bao gồm cả Bangladesh, không chỉ cần cung cấp nhiều mặt hàng thực phẩm hơn trước đây, mà cũng cần chú ý đặc biệt đến giỏ hàng thực phẩm thay đổi. Kết quả của bài báo cũng kêu gọi các cơ quan phát triển quốc tế và nhà hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển khác xem xét việc nâng cao sản xuất lúa mì ở nơi phù hợp và để đảm bảo nguồn cung cấp các mặt hàng thực phẩm ưa thích như lúa mì và các mặt hàng thực phẩm có giá trị cao khác, sẽ được tiêu thụ nhiều hơn do sự gia tăng thu nhập và đô thị hóa nhanh chóng.

Category: Tag:

Vấn đề đô thị hóa

Tăng thu nhập, đô thị hóa và tăng dân số đang thay đổi các nước đang phát triển. Sự chuyển đổi cấu trúc này đang thay đổi lối sống và do đó ảnh hưởng đến tiêu thụ thực phẩm và hệ thống nông nghiệp. Nghiên cứu này sử dụng Bangladesh làm nền tảng nghiên cứu, một nền kinh tế phát triển nhanh chóng ở khu vực Nam Á, để xem xét mẫu hình tiêu thụ thực phẩm đang thay đổi. Dựa trên thông tin từ hơn 29.000 hộ gia đình, nghiên cứu này cho thấy rằng, với sự tăng thu nhập và đô thị hóa, đất nước truyền thống tiêu thụ gạo Bangladesh đang ngày càng tiêu thụ nhiều lương mì hơn. Sự thay đổi trong tỷ lệ tiêu thụ ở Bangladesh rõ ràng cả ở vùng nông thôn và đô thị. Thông tin văn bản thường dựa trên giả định rằng, với tăng thu nhập, hộ gia đình chuyển từ các ngũ cốc chính sang các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao hơn. Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét sự thay thế trong cùng một loại ngũ cốc.

Sự thay đổi trong dân số, thu nhập, đô thị hóa và những thay đổi liên quan đến lối sống đóng vai trò quan trọng trong tiêu thụ thực phẩm và cấu trúc thực phẩm, và do đó ảnh hưởng đến an ninh lương thực tổng thể của một quốc gia. Khi thu nhập tăng, sở thích ẩm thực thường dịch chuyển từ các loại ngũ cốc sang các mặt hàng có giá trị cao hơn như cá, thịt, sản phẩm sữa và trái cây. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa nhanh chóng cũng có thể thay đổi cấu trúc tiêu thụ thực phẩm ở các hộ. Các hộ gia đình đô thị có thể tiêu thụ nhiều chất béo, protein và thực phẩm hơn do thay đổi lối sống và chi phí làm bữa ăn tại nhà tăng cao, đặc biệt là đối với phụ nữ. Tuy nhiên, các ngũ cốc chính như ngô, lúa mì và gạo vẫn đóng góp trực tiếp hơn một nửa lượng calo tiêu thụ tổng cộng của dân số thế giới. Hơn nữa, ở mức thu nhập thấp, các hộ gia đình tiêu thụ nhiều ngũ cốc hơn vì chúng là nguồn calo rẻ tiền. Trong khi tăng thu nhập và đô thị hóa có xu hướng tăng tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm có giá trị cao, chúng ta chưa hiểu rõ về những thay đổi liên quan đến các loại ngũ cốc được tiêu thụ.

Khoảng trống nghiên cứu

Các nghiên cứu về tiêu thụ hiện có thường bỏ qua vấn đề rằng, khi thu nhập tăng, các hộ gia đình không chỉ chuyển từ ngũ cốc sang các mặt hàng thực phẩm có giá trị cao, mà còn có thể thay thế bên trong các loại ngũ cốc, chẳng hạn như giữa các loại ngũ cốc tinh và thô (từ gạo sang lúa mì chẳng hạn) cũng như qua các loại ngũ cốc khác nhau (ví dụ từ ngô thô sang ngô tinh và gạo). Do đó, có thể xảy ra trường hợp rằng mặc dù tổng tiêu thụ ngũ cốc giảm khi thu nhập và đô thị hóa tăng, các hộ gia đình có thể tiêu thụ một loại ngũ cốc cụ thể nhiều hơn tỷ lệ theo thời gian. Một số nghiên cứu thực nghiệm ví dụ cho thấy với sự gia tăng thu nhập, các hộ gia đình ngày càng tiêu thụ nhiều lúa mì hơn, cả ở châu Á và châu Phi (ví dụ Deaton & Dreze, 2009; FAO, 2016; Gandhi, Zhou, & Mullen, 2004; Huang & David, 1993; Mason, Jayne, & Shiferaw, 2015, Mottaleb, Rahut, Kruseman, & Erenstein, 2017). Việc hiểu sự thay đổi trong tiêu thụ thực phẩm và các yếu tố thúc đẩy sự thay đổi đó, đặc biệt là cơ chế thay thế bên trong các loại ngũ cốc, là rất quan trọng ở các quốc gia đang phát triển nhanh chóng ở khu vực Nam Á và châu Phi cận Sahara.

Để xem xét các thay đổi trong tiêu thụ thực phẩm và các yếu tố thúc đẩy sự thay đổi đó, nghiên cứu này xem xét tác động của thu nhập và đô thị hóa đối với tiêu thụ thực phẩm của các hộ gia đình ở Bangladesh.

Dữ liệu nghiên cứu

Để xem xét tác động của thu nhập và đô thị hóa đối với mẫu hình tiêu dùng thực phẩm của hộ gia đình ở Bangladesh, nghiên cứu này chủ yếu dựa trên bộ dữ liệu Khảo sát Thu nhập và Chi tiêu của Hộ gia đình Bangladesh (HIES) được thu thập vào các năm 2000, 2005 và 2010 bởi Cục Thống kê Bangladesh (BBS). BBS sử dụng phương pháp mẫu ngẫu nhiên hai giai đoạn để đảm bảo độ chính xác tối đa trong quá trình thu thập dữ liệu trong mỗi vòng khảo sát. Ở giai đoạn đầu tiên, BBS chọn các đơn vị mẫu chính (PSUs) bao gồm các khu vực địa lý cụ thể, và ở giai đoạn thứ hai, 20 hộ gia đình được chọn ngẫu nhiên từ mỗi PSU đại diện cho khu vực nông thôn, đô thị và khu vực đô thị thống kê (SMAs). Nghiên cứu hiện tại dựa trên thông tin thu thập từ tổng cộng 29.676 hộ gia đình được khảo sát vào năm 2000, 2005 hoặc 2010, trong đó có 9.183 hộ gia đình ở khu vực đô thị và 20.493 hộ gia đình ở khu vực nông thôn.

Dữ liệu HIES 2000, 2005 và 2010 về tiêu thụ ở mức hộ gia đình rất chi tiết. Việc tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm theo số lượng và chi tiêu được chia thành 17 nhóm thực phẩm chính và thu thập thông tin tiêu thụ cho mỗi nhóm trong khoảng hai tuần. Các nhóm chính bao gồm ngũ cốc, đậu, cá, trứng, thịt, rau củ, sữa và sản phẩm sữa, đồ ngọt, dầu và mỡ, trái cây, đồ uống, đường và mật mía, thuốc lá và các mặt hàng liên quan, gia vị, lá trầu và hạt trầu. Trong nhóm ngũ cốc, có các nhóm con của gạo, lúa mì và sản phẩm gạo và lúa mì chế biến. Vì tập trung chính của nghiên cứu này là xem xét xu hướng tiêu thụ ngũ cốc theo thời gian của các hộ gia đình ở một quốc gia đang phát triển nhanh chóng, nghiên cứu này phân tích tiêu thụ của năm mặt hàng thực phẩm cơ bản và thông thường được tiêu thụ: gạo và lúa mì (cả hai bao gồm hạt và sản phẩm chế biến), đậu, cá và rau củ.

Xây dựng mô hình

Mô hình thực nghiệm được xác định như sau:

trong đó:

 • yic là biến phụ thuộc có giá trị là 1 khi một hộ gia đình thứ i tiêu thụ hàng hóa c (= lúa mì, đậu), và 0 trong trường hợp khác, cho năm t (= 2000, 2005, 2010);
 • YNFXP là chi tiêu thực tế hàng năm không phải thực phẩm;
 • RFXP là chi tiêu thực tế của hộ cho tất cả các mặt hàng thực phẩm trong hai tuần;
 • Prices là một vector biến gồm giá cả trên mỗi kilogram của tất cả năm mặt hàng thực phẩm được chọn mẫu.
 • HHdemographics là một vector biến gồm tuổi (theo năm) và một biến giả với giá trị là 1 nếu chủ hộ là nữ và 0 trong trường hợp khác; số năm học của chủ hộ và vợ/chồng, kích thước của hộ gia đình (số thành viên trong hộ gia đình); DD đại diện cho sáu biến giả cho bảy vùng theo địa điểm của hộ gia đình;
 • year là hai biến giả trong hai năm cho ba năm được chọn mẫu, trong đó năm 2000 là cơ sở;
 • urban dummy có giá trị là 1 nếu hộ gia đình nằm ở khu vực đô thị và 0 trong trường hợp khác; và
 • Expenditure là ba biến giả cho bốn phân vị chi tiêu (Q1, Q2, Q3 và Q4), trong đó Q1 là phân vị chi tiêu thấp nhất và được chọn làm nhóm cơ sở.

Phương pháp ước lượng

Để ước lượng phương trình (1), chúng tôi đã áp dụng quy trình ước lượng bivariate probit, vì tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm được chọn mẫu (lúa mì, đậu) bởi các hộ gia đình được chọn mẫu là tiêu thụ đồng thời.

Sau khi ước lượng phương trình (1) giải thích sự lựa chọn tiêu thụ của mỗi mặt hàng thực phẩm, nghiên cứu này xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến mức tiêu thụ hàng ngày trên đầu người của gạo, lúa mì, đậu, cá và rau củ theo số gram. Trong trường hợp này, các biến phụ thuộc là lượng tiêu thụ hàng ngày trên đầu người của năm mặt hàng thực phẩm được chọn mẫu được đo bằng gram. Đối với các biến độc lập, ngoài tất cả các biến độc lập được chỉ định trong phương trình (1), để nắm bắt các đặc điểm không quan sát được của hộ gia đình có thể ảnh hưởng đến tiêu thụ lúa mì và đậu, chúng tôi ước lượng tỷ số nghịch đảo Mill’s tổng quát từ phương trình (1) và bổ sung vào mô hình. Chúng tôi sử dụng quy trình của Vella (1998) để ước lượng tỷ số nghịch đảo Mill’s tổng quát. Vì việc tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm của hộ có tính đồng thời, chúng tôi đã áp dụng quy trình ước lượng SUR, (Seemingly Unrelated Regression) để ước lượng tiêu thụ hàng ngày trên đầu người của năm mặt hàng thực phẩm được chọn mẫu.

Kết quả – Kiến nghị

Kết quả nghiên cứu cho thấy với sự gia tăng thu nhập, dân số và đô thị hóa nhanh chóng, các nước đang phát triển, bao gồm cả Bangladesh, không chỉ cần cung cấp nhiều mặt hàng thực phẩm hơn trước đây, mà cũng cần chú ý đặc biệt đến giỏ hàng thực phẩm thay đổi – tức là việc tăng tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm như lúa mì, cá và đậu. Mặc dù không còn nhiều khả năng mở rộng đất đai để tăng sản xuất lúa mì để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng ở Bangladesh, nhưng bằng cách chuyển đất hoang và đất canh tác ít mật độ dưới khai thác vào việc trồng lúa mì, các nhà quyền chính sách ở Bangladesh nên cố gắng tăng sản xuất lúa mì trong nước. Cuối cùng, việc tiêu thụ lúa mì là một hiện tượng chung và gia tăng ở các nước đang phát triển tại châu Á và châu Phi. Do đó, các kết quả của bài báo cũng kêu gọi các cơ quan phát triển quốc tế và nhà hoạch định chính sách ở các nước đang phát triển khác xem xét việc nâng cao sản xuất lúa mì ở nơi phù hợp và để đảm bảo nguồn cung cấp các mặt hàng thực phẩm ưa thích như lúa mì và các mặt hàng thực phẩm có giá trị cao khác, sẽ được tiêu thụ nhiều hơn do sự gia tăng thu nhập và đô thị hóa nhanh chóng.

5 reviews for Tác động của thu nhập và đô thị hóa đối với mẫu hình tiêu dùng thực phẩm của hộ gia đình

 1. Vũ Ngọc Lâm (verified owner)

  Dịch vụ kinh tế lượng tại vietlod.com là một nguồn tài nguyên quan trọng cho nghiên cứu của tôi. Tôi ấn tượng với sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy của đội ngũ chuyên gia tại đây.

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã chọn dịch vụ kinh tế lượng tại vietlod.com! Chúng tôi rất vui khi nhận được những reviews tích cực từ bạn. Hãy giới thiệu vietlod.com cho bạn bè và người thân của bạn nhé!

 2. Võ Đông Phương (verified owner)

  Dịch vụ kinh tế lượng tại vietlod.com đã nâng cao chất lượng nghiên cứu của tôi.

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã chọn dịch vụ kinh tế lượng tại vietlod.com! Bạn đã giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ và mang lại sự hài lòng cho nhiều khách hàng khác. Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ bạn tốt hơn.

 3. Lê Văn Tâm (verified owner)

  Dịch vụ kinh tế lượng tại vietlod.com giúp nghiên cứu của tôi phát triển vượt bậc. Chuyên gia tận tâm, kết quả xuất sắc!

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã chọn dịch vụ kinh tế lượng tại vietlod.com! Chúng tôi rất vui khi nhận được những reviews tích cực từ bạn. Hãy giới thiệu vietlod.com cho bạn bè và người thân của bạn nhé!

 4. Nguyễn Quang Anh Duy (verified owner)

  Đội ngũ chuyên gia giúp tôi hiểu sâu hơn về dữ liệu của mình.

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn vietlod.com! Chúng tôi mong được phục vụ bạn nhiều lần nữa trong tương lai.

 5. Phan Thị Hải Lý (verified owner)

  Tôi rất hài lòng với dịch vụ kinh tế lượng tại vietlod.com. Họ đã giúp tôi phân tích dữ liệu của tôi một cách khoa học và hiệu quả.

  • Thuyết Nguyễn

   Cảm ơn bạn đã chọn dịch vụ kinh tế lượng tại vietlod.com! Chúng tôi rất vui khi nhận được những reviews tích cực từ bạn. Hãy giới thiệu vietlod.com cho bạn bè và người thân của bạn nhé!

Add a review
Back to top button