Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

Xử lý dữ liệu

Tải dữ liệu World Bank trực tiếp trên Stata

Lệnh wbopendata giúp tự động hóa việc tải và cập nhật dữ liệu trên Stata

Sử dụng lệnh wbopendata để truy cập cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) trên Stata. Lệnh wbopendata lấy từ các bộ dữ liệu chỉ số phát triển chính của Ngân hàng Thế giới, được tổng hợp từ các nguồn quốc tế được chính thức công nhận. Nó trình bày dữ liệu phát triển toàn cầu hiện tại và chính xác nhất hiện có, và bao gồm các ước tính quốc gia, khu vực và toàn cầu. Việc truy cập vào các cơ sở dữ liệu này được thực hiện bởi Sáng kiến ​​Dữ liệu Mở của Ngân hàng Thế giới, tổ chức cung cấp quyền truy cập đầy đủ mở vào các cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế giới. Ưu điểm của lệnh wbopendata là nhanh chóng và dễ dàng truy xuất cùng với các định nghĩa dữ liệu rõ ràng, rất thuận tiện trong việc kiểm chứng và mô tả dữ liệu.

Phiên bản mới nhất của wbopendata là 16.3, có thể tải xuống và cập nhật dễ dàng qua câu lệnh

ssc install wbopendata, replace

Giới thiệu wbopendata
Lệnh wbopendata cho phép người dùng Stata tải xuống hơn 3.000 chỉ số từ cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, bao gồm: Chỉ số Phát triển Châu Phi (Development Africa Indicators); Hoạt động kinh doanh (Doing Business); Thống kê Giáo dục (Education Statistics); Khảo sát Doanh nghiệp (Enterprise Surveys); Tài chính Phát triển Toàn cầu (Global Development Finance); Thống kê về giới (Gender Statistics); Dinh dưỡng Sức khỏe và Thống kê Dân số (Health Nutrition and Population Statistics); Hiệp hội Phát triển Quốc tế - Hệ thống Đo lường Kết quả (International Development Association - Results Measurement System); Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, MDG (Millennium Development Goals); Các Chỉ số Phát triển Thế giới, WDI (World Development Indicators); Các Chỉ số Quản trị Toàn cầu, WGI (Worldwide Governance Indicators). Các chỉ số này được tổng hợp từ hơn 256 quốc gia và khu vực, kể từ năm 1960.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7 8Trang sau

Bài liên quan

Back to top button