Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Minh họa thực hành Event Study cho nhiều ngày sự kiện

Sử dụng câu lệnh estudy mới trên Stata

Câu lệnh estudy do Pacicco et al. (2018) đề xuất để thực hiện nghiên cứu sự kiện (event study) trong trường hợp các sự kiện chung (common event) hoặc cụm sự kiện (event date clustering), nghĩa là ngày sự kiện là chung cho các chứng khoán. Đây là một hạn chế lớn của lệnh estudy bởi rất nhiều trường hợp ngày sự kiện là khác nhau giữa các công ty. Nói cách khác lệnh estudy cũ không xét đến trường hợp các sự kiện riêng rẽ ứng mỗi chứng khoán. Bài viết này trình bày các tính năng cập nhật hữu ích của estudy như: cho phép thực …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button