Tin tức

Tạm ngừng đăng ký mới

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG ĐĂNG KÝ

Nhằm nâng cao chất lượng bài viết cũng như cải thiện tốc độ truy cập, kể từ ngày 01/10/2015 Vietlod.com trân trọng thông báo tạm ngừng đăng ký mới các gói tài liệu Student, Basic và gói Advance.

Phạm vi áp dụng không bao gồm các dịch vụ F2F, data, model và gói Premium. Đồng thời, các user đã đăng ký các gói tài liệu trước đó vẫn truy cập bình thường.

Trân trọng.

 

Back to top button