Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao
Trending

Tạo và xuất bảng tổng hợp kết quả hồi quy

Sử dụng lệnh outreg2 trên Stata

Sử dụng lệnh outreg2 để sắp xếp, tóm tắt và tổng hợp kết quả ước lượng của các mô hình hồi quy (dạng lồng nhau). Câu lệnh cho phép xuất kết quả ra nhiều định dạng Word, Excel, thậm chí TeX hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu tái lập. Với các tùy chọn định dạng hiển thị, chú thích, tiêu đề… l . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Bài liên quan

Back to top button