KTL nâng cao
Trending

Tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy

Sử dụng lệnh outreg2 trên Stata

Sử dụng lệnh outreg2 để sắp xếp, tóm tắt và tổng hợp kết quả ước lượng của các mô hình hồi quy (dạng lồng nhau). Câu lệnh cho phép xuất kết quả ra nhiều định dạng Word, Excel, thậm chí TeX hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu tái lập. Với các tùy chọn định dạng hiển thị, chú thích, tiêu đề… lệnh outreg2 cho phép xuất ra các bảng theo chuẩn công bố tạp chí

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button