Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Tăng tốc xử lý dữ liệu trên Stata với gtools

gcollapse, greshape, gegen, gduplicate...

Sử dụng gói lệnh gtools trên Stata 17 để tăng tốc xử lý tính toán cho các câu lệnh truyền thống ở Stata như collapse, egen, xtile, isid, levelsof, contract, distinct…

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập / đăng ký gói VIP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button