Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Thang đo Thurstone – Thurstone scale

Thang đo Thurstone là một trong ba đơn hướng được sử dụng phổ biến nhất. Ba cách để phát triển một thang đo Thurston là: phương pháp các khoảng xảy ra bằng nhau (method of equal-appearing intervals); phương pháp khoảng kế tiếp bằng nhau (method of successive intervals); và phương pháp so sánh cặp đôi (method of paired comparisons). Các phương pháp khác nhau về cách về giá trị các biến trong thang đo, tuy nhiên, kết quả thang đo sẽ được đánh giá theo cùng một cách. Phần trình bày bên dưới minh họa cách xây dựng thang đo Thurstone theo phương pháp các khoảng xảy ra bằng nhau để đo lường thái độ của cộng đồng đối với người bị AIDS.

Trình tự thực hiện xây dựng thang đo Thurstone theo phương pháp các khoảng xảy ra bằng nhau:

1. Phát biểu chủ đề

Giống như các phương pháp xây dựng thang đo khác, bước đầu tiên là phát biểu chủ đề của dự án khảo sát. Bởi vì đây là một thang đo đơn hướng nên cần đảm bảo các khái niệm được mô tả phải càng rõ ràng càng tốt để người (những người) đưa ra các phát biểu có một ý tưởng rõ ràng về những gì bạn đang cố gắng đo lường.

Ví dụ: Tạo ra các phát biểu mô tả những thái độ cụ thể mà mọi người có thể có đối với những người bị AIDS.

Bạn phải chắc chắn rằng tất cả những người đang đưa ra các phát biểu có một số ý tưởng về những gì bạn đang muốn đo lường sau khi phát biểu chủ đề được đưa ra.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5Trang sau

Bài liên quan

Back to top button