Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Thang đo Likert

Thang đo Likert là một thang đo đơn hướng. Thang đo Likert cùng với thang đo Thurstone và Guttman là ba thang đo đơn hướng được sử dụng phổ biến nhất. Bài viết này sẽ trình bày cách xây dựng một thang đo  Likert cùng với việc quản lý thang đo.

1. Phát biểu chủ đề

Như các phương pháp xây dựng thang đo khác, bước đầu tiên trong xây dựng một thang đo là cố gắng xác định những gì chúng ta muốn đo lường. Bởi vì đây là một phương pháp xây dựng thang đo đơn hướng, nó giả định rằng khái niệm bạn đo lường là một khái niệm đơn hướng trong thực tế. Bạn có thể vận dụng các định nghĩa như là một chỉ dẫn cho những người sẽ tham gia tạo ra một tập các phát biểu cho thang đo của bạn.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2Trang sau

Bài liên quan

Back to top button