Thực hành định dạng dữ liệu ngày

Chuỗi sang định dạng ngày và biến đổi qua lại các tần suất trên Stata

Các dữ liệu sao chép từ internet hoặc nhập (import) từ các dữ liệu CSV hay các nguồn khác vào Stata sẽ được ghi lại ngày dưới dạng biến chuỗi, được hiển thị bằng màu đỏ. Khi thao tác xử lý với các dữ liệu thời gian hoặc dữ liệu bảng thì đầu tiên chúng ta phải khai báo dữ liệu. Vì vậy, rất cần thiết phải chuyển đổi định dạng chuỗi ngày thành định dạng ngày trên Stata. Phần nội dung bên dưới sẽ hướng dẫn thực hiện cách chuyển đổi dữ liệu ngày ở định dạng chuỗi sang định dạng ngày và biến đổi qua lại giữa các tần suất trong kiểu định dạng ngày tháng trên Stata.

Đầu tiên là cách biến đổi dữ liệu dạng chuỗi sang định dạng ngày tháng trên Stata.

Ở bảng bên dưới, cột thứ nhất hiển thị các định dạng ngày với các kiểu hiển thị khác nhau. Cột thứ hai cách thức chuyển chuỗi ngày thành định dạng ngày tương ứng. Cột thứ 3 cho biết kết quả được đọc (hiểu) bởi Stata, bằng cách sử dụng tùy chọn %td trong câu lệnh format, ví dụ, format mydate %td

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

Thuyết Nguyễn

- Giảng dạy Kinh tế lượng ứng dụng, PPNCKH - Chuyên gia phân tích dữ liệu với Stata - Dành hơn 15000 giờ nghiên cứu Kinh tế lượng ứng dụng - Đam mê nghiên cứu, học hỏi cái mới; - Làm việc độc lập & tự học cao.

Bài liên quan

Back to top button