KTL nâng cao

Thực hiện cây quyết định trên Stata

Giới thiệu cây quyết định
Các quyết định đưa ra thường được bắt đầu từ những câu hỏi. Trong phân tích thống kê, một mô hình ra quyết định dựa trên câu hỏi được gọi là cây quyết định (decision tree). Cây quyết định là một loại mô hình ra quyết định dựa trên câu hỏi. Mỗi câu hỏi được gọi là một nút (biến) mô tả một đặc trưng (tính chất). Các kết quả đầu ra của một nút gọi là lá (leaf node hoặc terminal node). Đường nối giữa một nút với nút con của nó gọi là nhánh. Mỗi nhánh biểu diễn một quy luật (rule).

Cây quyết định là một dạng cây phân cấp có cấu trúc được dùng để phân lớp các đối tượng dựa vào dãy các quy luật. Các thuộc tính của đối tượng (ngoại trừ thuộc tính phân lớp) có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau (nhị phân, thứ tự, danh mục, liên tục) trong khi đó thuộc tính phân lớp phải có kiểu dữ liệu là nhị phân hoặc thứ tự.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7Trang sau

Bài liên quan

Back to top button