KTL nâng cao

Mô hình hệ số ngẫu nhiên CRC

Correlated Random Coefficient models

Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan, hay gọi tắt là mô hình CRC là một dạng mô hình hệ số ngẫu nhiên nhưng hệ số ước lượng của mô hình có tương quan với các đặc điểm riêng của các đối tượng. Hay nói cách khác, mô hình CRC là mô hình có các hệ số độ dốc của biến không đồng nhất và có tương quan với biến lựa chọn. Nội dung của phần này sẽ lần lượt giới thiệu và làm rõ sự khác nhau giữa mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan với mô hình tác động ngẫu nhiên tương quan (CRE), …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button