Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Mô hình hệ số ngẫu nhiên CRC

Correlated Random Coefficient models

Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan, hay gọi tắt là mô hình CRC là một dạng mô hình hệ số ngẫu nhiên nhưng hệ số ước lượng của mô hình có tương quan với các đặc điểm riêng của các đối tượng. Hay nói cách khác, mô hình CRC là mô hình có các hệ số độ dốc của biến không đồng nhất và có tương quan với biến lựa chọn. Nội dung của phần này sẽ lần lượt giới thiệu và làm rõ sự khác nhau giữa mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan với mô hình tác động ngẫu nhiên tương quan (CRE), cũng như giới thiệu mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan trong trường hợp mô hình tồn tại biến nội sinh. Cuối cùng là giới thiệu câu lệnh randcoef để ước lượng mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan theo phương pháp của Suri (2011).

Mô hình CRC hay mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan xét đến tính không đồng nhất của các hệ số ước lượng trong trường hợp hệ số của biến có tương quan với chính nó. Ước lượng mô hình CRC có thể được thực hiện qua câu lệnh randcoef trên Stata.

Mô hình CRC hay mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan xét đến tính không đồng nhất của các hệ số ước lượng trong trường hợp hệ số của biến có tương quan với chính nó. Ước lượng mô hình CRC có thể được thực hiện qua câu lệnh randcoef trên Stata.
Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan
Các mô hình hệ số ngẫu nhiên thường được sử dụng để giải thích tính không đồng nhất (heterogeneity) trong suất sinh lợi của vốn nhân lực (Heckman and Vytlacil 1998) hoặc hiệu quả của việc chấp nhận công nghệ (Suri 2011). Dạng cơ bản nhất của một mô hình hệ số ngẫu nhiên có dạng:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Trang sau

Bài liên quan

Back to top button