Home | KTL nâng cao | Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan – CRC
Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan - CRC
Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan - CRC

Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan – CRC

Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan - CRC là một dạng mô hình hệ số ngẫu nhiên nhưng hệ số ước lượng của mô hình có tương quan với các đặc điểm riêng của các đối tượng. Nội dung của phần này sẽ lần lượt giới thiệu và làm rõ sự khác nhau giữa mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan với mô hình tác động ngẫu nhiên tương quan (CRE), cũng như giới thiệu mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan trong trường hợp mô hình tồn tại biến nội sinh. Cuối cùng là giới thiệu câu lệnh randcoef để ước lượng mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan theo phương pháp của Suri (2011).
Giới thiệu về mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan (CRC)
Các mô hình hệ số ngẫu nhiên thường được sử dụng để giải thích tính không đồng nhất (heterogeneity) trong suất sinh lợi của vốn nhân lực (Heckman and Vytlacil 1998) hoặc hiệu quả của việc chấp nhận công nghệ (Suri 2011). Dạng cơ bản nhất của một mô hình hệ số ngẫu nhiên có dạng:

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!