Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

KTL nâng cao

Thực hành nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng

Estimation Panel Event Study using eventdd command in Stata

Sử dụng lệnh eventdd để thực hiện nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng (panel event study) nhằm kiểm soát các ảnh hưởng cố định của các đối tượng và thời gian. Câu lệnh eventdd cho phép ước tính và suy diễn trong các nghiên cứu sự kiện, hỗ trợ các lệnh hậu kiểm cũng như trực quan hóa các giá trị ước lượng, khoảng tin cậy

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button