Vui lòng bật JavaScript trong trình duyệt của bạn để xem bài.

KTL nâng cao

Thực hành nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng

Estimation Panel Event Study using eventdd command in Stata

Sử dụng lệnh eventdd để thực hiện nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng (panel event study) nhằm kiểm soát các ảnh hưởng cố định của các đối tượng và thời gian. Câu lệnh eventdd cho phép ước tính và suy diễn trong các nghiên cứu sự kiện, hỗ trợ các lệnh hậu kiểm cũng như trực quan hóa các giá trị ước l . . .

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Chưa có tài khoản thành viên, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Trang sau

Bài liên quan

Back to top button